สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงช่อพิกุล  สมภักดี
 
1. นางจันทรา  ล่อดงบัง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ทุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตรวิเศษ
3. เด็กหญิงณิชา  วิชาแหลม
 
1. นางสาวจำเนียร  เกตุชยันต์
2. นางขวัญเรือน  แสงนิล