สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงตมิสา  คำผม
2. เด็กชายพันศักดิ์  ไชยจางวาง
3. เด็กหญิงวนิดา  พรมตอง
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
2. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วเลิศ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  มีบุญ