สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสายชล  พวงนิลน้อย
 
1. นางสาวสุธรรม   ตรีวิเศษ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนพวรรณ   สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นางสาววาสนา  ฝางแก้ว
 
1. นางอรทัย  คุณแสน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนริศรา   จันงาม
 
1. นางอรทัย   คุณแสน