สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจตุพร  เอี่ยนไธสง
2. เด็กชายธงชัย  จันดำ
 
1. นายวัลลภ  สุขเกษม
2. นายนอม  คลองงาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศิริมา  ศาลางาม
 
1. นางสาวสุภาพ  จันทะคาม