สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  ไกรเสือ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองใส
3. เด็กชายปฏิพล  ก้อนทอง
4. เด็กชายรัตนวัฒน์  กาแก้ว
5. เด็กชายศุภากร  วันลักษณ์
6. เด็กชายสุภาพชน  หอมพิลา
 
1. นายสง่า  พวงมาลี
2. นายชานนท์  พวงมาลี
3. นางชื่นจิตร  ศรีชาลี