สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายวรวิทย์   บุญมา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอื้อนไธสง
3. เด็กชายอภิรักษ์  มหายนต์
 
1. นายนิมิตร   กงวงษ์
2. นายสุรสิทธิ์  ชัญถาวร