สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  รสหอม
3. เด็กชายพฤกษ์  อุดหนุน
 
1. นางสาคร  คงทรัพย์
2. นางบังอร  รัตนสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พงษ์อินวงศ์
2. เด็กชายรติพงษ์  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กชายวีระพงษ์  แสงศาลาศรี
 
1. นางสาคร  คงทรัพย์
2. นางบังอร  รัตนสวัสดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญา  มาลาคำ
 
1. นายวิจิตร  คงทรัพย์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  ประเจริญ
 
1. นายพิเชียร  เอื้อเฟื้อสุข