สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สอนพรม
2. เด็กหญิงหยาดฝน  ศรีสุพรรณ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
 
1. นายประภากร  ตุ่นทอง
2. นายสมศักดิ์  ทาพันธ์