สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ลือสมศรี
3. เด็กหญิงวิรากานต์  ทานุ
4. เด็กหญิงสุนิษา  ยาพันธ์
5. เด็กหญิงอารียา  แซมทอง
 
1. นางสาวหรรษา  ดาศรี
2. นายพงศ์พิพัฒน์  ทานุ