สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  แซมทอง
2. เด็กชายฉมาวิท  รามะณี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ยินดี
 
1. นางสาวดารณี  อุดทุม
2. นางสาวกัญญาภัทร  สีตะแกะ