สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญเหลือ  สายวัน
2. เด็กชายบุรินทร์  วันทอง
 
1. นางสาวบังอร  เกษแก้ว
2. นางลีลาวดี  กมลรัตน์