สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนธรน์  บุญครอง
2. เด็กชายสืบศักดิ์  แสงพา
 
1. นางสาวกรียะดา  สูนย์ทอง
2. นายบุญเชิด  แก้วจรัญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรนภา  เหลืองเจริญ
 
1. นางสาวเจนจิตย์  แข่งขัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเสาวภา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวสุเทียน  ดาศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสนิท
 
1. นางสาววิกานดา  นันทะเสน