สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.83 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศรุตา  แสนแป้
2. เด็กชายอรรถพร  อุ่นเมือง
 
1. นางกาญจนา  พาเจริญ
2. นายบุญเรือง  พาเจริญ