สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนงอย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางสะอาด  โพธิ์ทอง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายสงบ  เพิ่มผล
 
1. นางไพเราะ  เชื้ออินทร์