สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิชาดา  มะลิงาม
2. เด็กหญิงรัตนพร  สาลี
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง