สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิศารัตน  ปัญญางาม
2. เด็กหญิงศิรินธร  เอื้อนไธสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แพงมา
 
1. นางสาวชุติพร   วังภูงา
2. นางลำพร  เวชไธสง