สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  เครือบุดดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองยุติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  กุญแจทอง
 
1. นางสาวขวัญทิชา  นาคกระแสร์
2. นายนิติพงษ์  เกิดมี