สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือบุดดี
2. เด็กชายอู่ทอง  ศาลางาม
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี
2. นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อัตนสูตร
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิชัย  พิมาทัย
 
1. นางสาวปราณี  สุขแก้ว
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชา  อดทน
 
1. นายพงศธร  ชาญศรี