สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุญยอด
2. เด็กหญิงสุนิตา   ไพพรเรือง
 
1. นางสาวสุบงกช  คงบุญ
2. นางสมพิศ  พรมตวง