สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.94 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรกริช  ชูชัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เสาร์คำ
 
1. นายสมบูรณ์  มานิตย์
2. นางสอนพิน  บรรยงค์