สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐฏกิตติคุณ  มีศรี
2. เด็กชายโสภณ  จันทร์ส่องแสง
 
1. นางกัญจนา  เทพวรรณ
2. นางสายัณห์  จันทร์ส่องแสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร  ลอดทอง
 
1. นางอรัชญา  โบราญประสิทธิ์