สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.83 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกัมพล  จำปาศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีตะแกะ
 
1. นายวีรวัฒน์  อุดแก้ว