สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสมฤดี  บินรัมย์
 
1. นางกรกมลวรรณ  ก้านจักร
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอารยา  วิเศษ
 
1. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
2. นางปรียานันท์  เหินไธสง