สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  สายวัน
3. เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  มณีศรี
5. เด็กหญิงอารียา  มณีรัมย์
 
1. นายภักดี  เติมสุข
2. นางสาวญาณี  น้ำคำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทพงศ์  คงสุข
 
1. นางสาวผุสดี  กิ่งแก้ว