สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พวงวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนาแน่น
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พวงวงษ์