สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คงเมือง
 
1. นางชลธิชา  ชัญถาวร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรินธร  เจริญรัตน์
 
1. นางชลธิชา  ชัญถาวร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร   บุญเย็น
 
1. นายชัยพจน์   นามภักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรชา   นามวงษา
 
1. นางสะอาด   นามภักดิ์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิพร  อาปัดชิง
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  พลหล้า
 
1. นางชลธิชา  ชัญถาวร
2. นางสาววิลัยวรรณ  บุญยัง