สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิพร  อาปัดชิง
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  พลหล้า
 
1. นางชลธิชา  ชัญถาวร
2. นางสาววิลัยวรรณ  บุญยัง