สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงครีม  ศาลางาม
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จำเริญดี
3. เด็กหญิงพรศิริ  ทรัพย์มาก
 
1. นางผาลี  ศาลางาม