สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐยศพล  แต้มทอง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ธรรมศักดากร
3. เด็กชายอภิยุทธ  เพิ่มผล
 
1. นางสาคร  นาคกระแสร์
2. นางสาวยาใจ  มาลีหวล
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐชัย  กระแสโท
 
1. นางสาคร  นาคกระแสร์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายอัศวเมธา  มาลีหวล
 
1. นางสาคร  นาคกระแสร์