สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลักขษร
 
1. นางสมพร  พูนสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายคชาพล  ลักขษร
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ชาญศรี
 
1. นางสมพร  พูนสุข
2. นางสาวภาวิณี  ฉิมงาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายพลพล  แสนกล้า
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขบรรเทิง
 
1. นายปิยะ  สร้อยจิต