สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.29 เข้าร่วม 10 1. เด็กชาย วิศรุต  พุชะโลนา
2. เด็กชายนฤบดินทร์  รังษี
 
1. นายชาญณรงค์   บุตรคาน
2. นางสาววรรณิการ์  อินทร์ศิลา