สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.31 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภัทร   สีกันหา
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   เปรียบสม
 
1. นางพัฒน์ชมณ์   กงวงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   กวดไธสงค์
 
1. นายอนุชิต    เอกา