สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุจินธร  มีทรัพย์
 
1. นางสมศรี  เป็นพุ่มพวง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายธนากรณ์  สนิทพจน์
 
1. นางเกษร  ยันรัมย์