หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2557
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/2 11 ต.ค. 2557
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ธุรการ 11 ต.ค. 2557
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง สังคมฯ 11 ต.ค. 2557
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง สภา 11 ต.ค. 2557
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2557
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2557
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ดนตรี 11 ต.ค. 2557
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.3/2 11 ต.ค. 2557
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2557
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.1/1 11 ต.ค. 2557
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หอประชุม 11 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]