หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม/สวนป่า 10 ต.ค. 2557
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม/สวนป่า 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2557
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2557
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2557
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2557
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2557
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2557
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง วิทย์ 10 ต.ค. 2557
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]