หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หน้าอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หน้าอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00 เริ่มแข่งหลังพิธีเปิด
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 3
09.00-12.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 7
09.00-12.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 16
09.00-12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 11
13.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร 1(ป.6) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร 1(ป.6) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]