หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 63 52 82.54% 6 9.52% 3 4.76% 2 3.17% 63
2 โรงเรียนบ้านอากาศ 46 29 63.04% 7 15.22% 4 8.7% 6 13.04% 46
3 โรงเรียนบ้านวังบง 43 25 60.98% 11 26.83% 5 12.2% 0 0% 41
4 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 33 21 65.63% 4 12.5% 2 6.25% 5 15.63% 32
5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 32 17 60.71% 4 14.29% 3 10.71% 4 14.29% 28
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 30 16 53.33% 8 26.67% 3 10% 3 10% 30
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 32 15 51.72% 8 27.59% 2 6.9% 4 13.79% 29
8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 29 15 57.69% 8 30.77% 0 0% 3 11.54% 26
9 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 35 15 45.45% 5 15.15% 3 9.09% 10 30.3% 33
10 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 30 14 48.28% 9 31.03% 3 10.34% 3 10.34% 29
11 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 27 14 56% 3 12% 6 24% 2 8% 25
12 โรงเรียนบ้านดงยาง 23 14 63.64% 3 13.64% 2 9.09% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 24 14 58.33% 3 12.5% 1 4.17% 6 25% 24
14 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 33 13 43.33% 12 40% 3 10% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 52 13 31.71% 11 26.83% 8 19.51% 9 21.95% 41
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 30 13 44.83% 6 20.69% 3 10.34% 7 24.14% 29
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 20 13 65% 6 30% 0 0% 1 5% 20
19 โรงเรียนบ้านเพีย 19 13 68.42% 3 15.79% 0 0% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 18 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านหนองลาด 26 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 23 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 28 11 42.31% 10 38.46% 2 7.69% 3 11.54% 26
24 โรงเรียนบ้านบะหว้า 30 11 37.93% 8 27.59% 2 6.9% 8 27.59% 29
25 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 25 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 20 11 55% 4 20% 1 5% 4 20% 20
27 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 21 11 78.57% 0 0% 1 7.14% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 24 10 41.67% 9 37.5% 1 4.17% 4 16.67% 24
29 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านยางคำ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 29 9 32.14% 10 35.71% 6 21.43% 3 10.71% 28
34 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 29 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
35 โรงเรียนบ้านดงเสียว 26 9 40.91% 8 36.36% 2 9.09% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนบ้านดงบัง 19 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
37 โรงเรียนบ้านดงสาร 21 9 42.86% 4 19.05% 6 28.57% 2 9.52% 21
38 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนบ้านวังเวิน 14 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 15 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 21 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
43 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนบ้านบะนกทา 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 24 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
48 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 16 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
50 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 16 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
51 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 14 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
52 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
53 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านวังหว้า 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 11 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 17 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านเซือม 16 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านกุดจาน 15 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
61 โรงเรียนบ้านนาฮี 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนบ้านท่างาม 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านตาด 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านโคกกสว่าง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 11 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 13 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองแวง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
71 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
73 โรงเรียนบ้านแก้ง 14 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 3 20% 15
75 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 15 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 18 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
77 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 14 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
79 โรงเรียนบ้านนาจาร 15 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
80 โรงเรียนบ้านสงเปือย 13 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 13 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
84 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านบะยาว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านนากะทาด 18 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
92 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 20 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนบ้านคำตากล้า 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
94 โรงเรียนบ้านก่อ 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
95 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
96 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
97 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านนาซอ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 10 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
101 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านนายม 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
103 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านท่าควาย 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
110 โรงเรียนบ้านคึม 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 13 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
112 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 11 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านวังม่วง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านตาดโตน 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านขาม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านโคกแสง 7 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
120 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
125 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 11 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
126 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองสนม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านจำปาดง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนบ้านดอนทอย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านนาแต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านวังโพน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนแพง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านจาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านลืมบอง 15 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 13
148 โรงเรียนบ้านเสาวัด 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
149 โรงเรียนบ้านโนนไทย 10 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
150 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านนาคอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านนายอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านคำยาง 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
167 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
171 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านสรศรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Tel.0811176115 Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]