ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 80.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 77.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77.7 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 76.9 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 76.1 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคันชา สพป. สกลนคร เขต 2 72.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 71.3 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 70.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 70.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 67.3 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 66.6 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 66.4 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน