ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 90.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 87.58 ทอง 4  
5 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 87.58 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 86.92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 86.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 85.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 85.7 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 85.08 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สกลนคร เขต 2 84.42 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว สพป. สกลนคร เขต 2 83.58 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 80.42 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน