ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 90.93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 89.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 88.79 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว สพป. สกลนคร เขต 2 88.07 ทอง 5  
6 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 87.86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 86.36 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 86.29 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 86.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 85.86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 85.79 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 84.79 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 84.71 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 84.43 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน