ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน