ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 89.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 85.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 84.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 83.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 83.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 83.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 81.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 79.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 78.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 77.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน