ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 86.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 82.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 82.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 80.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน