ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. สกลนคร เขต 2 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน