ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนต้นเกษพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 82.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 81.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแกดำ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน