ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 82.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน