ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
17 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน