ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน