ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
20 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
21 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน