ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน